Geldigheid van voorlopige rijbewijzen opnieuw verlengd.

De Vlaams Overheid heeft een besluit goedgekeurd ivm de geldigheidsperiode van de voorlopige rijbewijzen.

  • een verlenging tot en met 31 maart 2022 voor alle voorlopige rijbewijzen, examens en lessen waarvan de geldigheid vervalt na 30 september 2021 en vóór 1 januari 2022 (voor alle categorieën)

Let wel op : de geldigheid van het theorie-examen is verlengd tot 31 december 2021 of 31 maart 2022 maar enkel om deel te nemen aan een praktijkexamen.

Kandidaten wiens theorie-examen vervalt na 30 september 2021 die willen omwisselen van voorlopig rijbewijs dienen in het bezit te zijn van een geldig theorie-examen (max 3 jaar)!